Image: ARROW DOWN

Prečo meracie systémy CONTOUR®?

Snažíme sa dodávať jednoducho použiteľné meracie systémy s osvedčenou presnosťou, ktoré poskytujú osobám s diabetom presnejšie informácie na prijímanie lepších rozhodnutí.

Presnejšie informácie ako pomoc na prijímanie lepších rozhodnutí

Glukomery z portfólia CONTOUR®NEXT sa osvedčili ako vysoko presné* a ľahko použiteľné. Prehľad nájdete v časti VÝROBKY na tejto webovej stránke.

V spoločnosti Ascensia Diabetes Care vám chceme pomocou našich glukomerov priniesť dve veci. Prvou sú veľmi presné výsledky, aby ste mohli prijímať lepšie rozhodnutia pri liečbe cukrovky. Po druhé, chceme vám čo najviac uľahčiť získavanie informácií, ktoré potrebujete, čo znamená používať technológie na výrobu 

glukomerov, ktoré uľahčujú testovanie a hodia sa k modernému životnému štýlu.

Glukomery CONTOUR® zobrazujú hodnoty glukózy v krvi v jednotkách štandardných vo vašej krajine (mg/dL).

Systémy glukomerov *CONTOUR®NEXT prevyšujú požiadavky normy ISO 15197:2013 na presnosť, v ktorých sa uvádza, že 95 % nameraných hodnôt glukózy sa musí nachádzať v rozsahu ±15 mg/dL priemerných hodnôt nameraných pri referenčnom postupe merania s koncentráciou glukózy <100 mg/dL alebo v rozsahu ±15 % pri koncentrácii glukózy ≥100 mg/dL.