Ascensia Diabetes Care Podpora

Bezplatné číslo: +421 245526380(81)
(medzi 9.30 a 18.00 pm, od pondelka do soboty)
Môžete nám tiež poslať e-mail na  adresu biog@biog.sk

Bio G, spol. s r.o.
Elektrárenská 12092
831 04 Bratislava
Slovenská republika